Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

18 luty 2018

Szczecin: konferencja "Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej"

Szczecin konferencja Chruszcz

15 lutego w Szczecinie Szczecinie odbyła się konferencja: "Narodowy program rozwoju morskiej energetyki wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego" z udziałem Sylwestra Chruszcza.

Uczestnicy zapoznali się z założeniami, o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach konferencji zaprezentowano propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej.  

W konferencji uczestniczył wiceprezes Endecji, poseł Sylwester Chruszcz. Jest członkiem parlamentarnego zespołu ds. morskiej energetyki wiatrowej.